Co to jest pamięć?

Pamięć zawiera instrukcje, które krok po kroku realizuje mikroprocesor wykonujący program. Z kolei mikroprocesor umieszcza w pamięci in­formacje, które tworzy podczas wykonywania programu. Możesz wy­obrazić sobie pamięć jako zestaw półek, z których mikroprocesor wy­ciąga instrukcje potrzebne do wykonania kolejnego kroku programu i na których przechowuje na później wyniki dokonywanych przez siebie obliczeń. To mniej więcej tak, jak z twoim terminarzem, w którym każ­dy wiersz na stronie zawiera kolejną sprawę do załatwienia. W miarę „załatwiania” kolejnych spraw, robisz przy nich notatki. Oczywiście szczegóły techniczne pracy komputera są znacznie bardziej złożone niż ta prosta analogia, niemniej pokazuje ona w przybliżeniu, jak działa pamięć.

  • Im więcej masz pamięci, tym lepiej. Mając więcej pamięci, możesz pracować nad większymi dokumentami i arkuszami kalkulacyjnymi – możesz też korzystać z programów oferujących grafikę i dźwięk. Nie jest to możliwe przy niedoborze pamięci.
  • Wszystkie komputery mają jakieś ograniczenia pamięci, co oznacza, że któregoś dnia może Ci jej zabraknąć. Kiedy się to stanie, ujrzysz krzyczący komunikat: „Out of memory!” (ang. – za mało pamięci). Nie panikuj. Komputer zapanuje nad sytuacją. Jeżeli chcesz, to możesz dodać więcej pamięci do komputera. Porozmawiaj z zaprzyjaźnionym guru komputerowym.
  • Kiedy ładujesz coś z dysku, komputer kopiuje informacje z dysku do pamięci. Mogą one być obrabiane lub zmieniane wyłącznie w pa­mięci. Kiedy zapisujesz informacje na dysk, komputer kopiuje je na dysk z pamięci.
  •  Zamiennie ze słowem „pamięć” jest stosowana nazwa RAM. To jed­no i to samo. (Bo RAM to angielski skrót od Random Access Memo­ry, czyli po polsku „pamięć o dostępie swobodnym”.)
  • PC zawiera cztery rodzaje pamięci: konwencjonalni}, górną, typu exten­ded i typu expanded. Zawsze będzie Ci się to mylić, więc spokojnie możesz to pominąć. Odpowiednio odważni mogą przeczytać część zatytułowaną „Nazwy pamięci, które doprowadzą Cię do szaleń­stwa” – gdzie znajdą szczegółowe i wyczerpujące informacje.
  • Pamięć jest elementem płyty głównej, umieszczonym bardzo blisko mikroprocesora. Składa się z rzędów małych scalaków zwanych kośćmi RAM. Możesz dodać więcej pamięci do komputera przez wetknięcie dalszych kości RAM w płytę główną lub w specjalną kar­tę rozszerzenia pamięci. Jednak te sprawy również zostaw zawo­dowcom.

Nazwy pamięci, które doprowadzą Cię do szaleństwa

Cztery następne podrozdziały opisują różne rodzaje pamięci w PC. Tobie pozostawiamy decyzję, czy należy to czytać. Uwierz nam, że ter­miny te są przeznaczone wyłącznie dla upartych. Żaden początkujący użytkownik PC nie będzie maglowany z tej wiedzy. Nie krępuj się po­minięciem tej części. Po prostu rozsądnie wyjdź z kasyna, póki masz je­szcze jakieś żetony.

Zwróć uwagę na to, że terminy te są głównie używane przez programi­stów DOSowskich i osobników technoidalnych. Dla mikroprocesora nie istnieją różnorodne rodzaje pamięci w komputerze, wszystko jest takie samo – po prostu nieskończona równina RAMu.

Pamięć konwencjonalna

Podstawowa pamięć PC nazywana jest pamięcią konwencjonalną. Spo­tykana jest także nazwa „pamięć DOSa” oraz „dolna pamięć DOSa”. Ta pamięć to pierwsze 640K RAMu Twojego PC.

Pamięć konwencjonalna jest ważna, bo w niej właśnie DOS wykonuje programy. W dawnych czasach było to istotne, bo nie każdy komputer był dostarczany z pełną ilością 640K RAMu. Niektóre były dostarczane z 256K, inne z 512K. Obecnie większość komputerów wyposażona jest w pełne 640K.

Niezależnie od tych głupich nazw, mikroprocesor może wykonywać program w dowolnej części pamięci. Ponieważ kontrolę nad kompute­rem sprawuje DOS, ogranicza on programy do pamięci konwencjonal­nej. To narzuca tragiczne ograniczenia, ponieważ nowoczesne kompu­tery mogą się bawić pamięcią znacznie większą niż 640K.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.