Archive for the ‘Twój komputer nie wybuchnie’ Category

Programy i aplikacje

Aby móc cokolwiek zrobić na komputerze, będzie Ci potrzebne opro­gramowanie. Ma ono całą masę równoznacznych nazw i pseudoni­mów: programy, aplikacje i tak dalej. Podstawowo – wszystko to, co jest w komputerze i nie jest sprzętem, jest oprogramowaniem, czyli jest to ogólne określenie wielu rzeczy. (Zajrzyj do części „Co to jest sprzęt i co to jest [...]

Co to jest urządzenie peryferyjne?

Urządzeniem peryferyjnym jest wszystko, co znajduje się poza częścią główną. Na przykład peryferie miasta leżą poza jego centrum. W przy­padku komputera urządzeniami peryferyjnymi są dowolne akcesoria lub urządzenie pomocnicze, które możesz kupić i podłączyć do komputera. Urządzenia peryferyjne pozwalają Ci rozszerzać Twój system kompute­rowy bez potrzeby kupo­wania zupełnie nowego komputera. Możesz sam dołączyć ten dodatkowy [...]

Specjalne rodzaje komputerów

Nie ma nic stałego w świecie komputerów osobistych. Gdy tylko zaczy­nasz myśleć, że każdy PC wygląda jak stary telewizor marki Rubin, ktoś już projektuje nową skrzynkę. Większość PC wygląda jak ich przodkowie IBM: monitor ustawiony na jednostce centralnej w kształ­cie pudełka z klawiaturą z przodu (patrz „Typowy PC” wcześniej w tym rozdziale, gdzie znajdziesz opisy [...]

Zwiedzanie jednostki centralnej

Jednostka centralna jest to centralna część systemu komputerowego – rzecz, z którą będziesz najczęściej pracować. Najważniejszą częścią jed­nostki centralnej jest stacja dyskietek, do której wkładasz dyskietki. Mo­żesz mieć jedną lub dwie stacje; każda z nich ma jedną szczelinę. Gdzieś na jednostce centralnej znajdziesz główny wyłącznik kompute­ra. Może on być z przodu, z tyłu po prawej [...]

Typowy PC

Teraz spójrz na rysunek 1-1, przedstawiający typowy komputer osobi­sty – ogólny PC, jeżeli kiedykolwiek taki był. Zapoznaj się ze wszystki­mi częściami i ich odpychającymi nazwami. Jest to wiedza wymagana, niestety, od nas wszystkich. Oto, do czego służą poszczególne części: Jednostka centralna: pudło, główna część komputera. Ta część przecho­wuje jego sekret, wewnętrzne składniki – elektronikę i [...]

Co to jest DOS?

Gratulacje dla DOSa, pierwszego trzyliterowego akronimu (czyli TLA) szczegółowo omówionego w tej książce. Jest on też bardzo ważny, bo to główna część oprogramowania komputera. DOS steruje wszystkim – nawet innym oprogramowaniem lub programami komputerowymi, ja­kie są w komputerze. To jest panisko, basza, kiepeła i tak dalej. ? DOS jest to skrót od Disk Operating System [...]

Co to jest sprzęt i co to jest oprogramowanie!

Każdy system komputerowy ma dużo części. Powinieneś o nich wie­dzieć, jak też znać określenia z nimi związane: sprzęt i oprogramowanie. Odłóż teraz książkę i policz do dziesięciu. Powtarzaj następnie w myśli: nie będę się denerwował, nie będę się denerwował. Aby ujrzeć to w innym świetle, pomyśl o swojej aparaturze hi-fi jako o sprzęcie. Jest to [...]

Komputer: jeszcze jedno urządzenie elektroniczne

Komputer może być Ci potrzebny do wielu różnych celów – na przy­kład do wykonania jakiegoś zadania, do pracy, nauki lub zabawy. Dzię­ki komputerom robienie czegokolwiek jest o wiele prostsze. Ponieważ nie mają one określonego przeznaczenia, ciężko jest dokładnie powie­dzieć, co komputer może dla Ciebie zrobić. W porównaniu z innymi urządzeniami elektronicznymi, które możesz mieć, komputer [...]

Co to jest klon i co to znaczy zgodny?

Tylko IBM mógł wyprodukować IBM PC. Każdy inny komputer wyglą­dający i działający jak model oryginalny jest nazywany klonem. Jeżeli nie masz oryginalnego IBMa, masz właśnie klona. Zgodny jest to inny termin określający komputer; odnosi się on do do­wolnego komputera, który jest podobnego rodzaju, ale nie ma etykiety IBM. Zgodny ma jednak nieco wyższy status od [...]

Co to jest komputer lub PC

Czym to jest ta rzecz, za którą wszyscy wariują? Czy jest to komputer, czy też PC? Co to jest PC? Co to jest klon? Co to znaczy zgodny? Te i in­ne pozornie niemądre terminy zastępują słowo komputer. No dobrze, to co to jest komputer? Komputer to ta rzecz na Twoim biurku, która wy­gląda jak telewizor [...]