Archive for the ‘Podstawowe informacje z życia komputerów’ Category

Zgłoszenie DOSa

Zgłoszenie DOSa składa się z tych dziwacznych i niejasnych znaczków pojawiających się na początku każdego wiersza na ekranie, gdy pracu­jesz w DOSie. Jest to sposób, w jaki komputer zgłasza swoją gotowość do pracy i zachęca Cię, abyś coś zrobił. Zgłoszenie DOSa na ogół wygląda mniej więcej tak: C:\> Ale może też wyglądać i tak: C>  [...]

Wydruk (lub jak go uzyskać)

Wydruk jest to informacja wydrukowana na kawałku papieru. Kiedy ktoś chce, abyś mu dostarczył wydruk, chodzi mu o otrzymanie infor­macji na papierze. Jest to w miarę oczywiste, nikt nie będzie targał na plecach komputera, aby pokazać innym ludziom wyniki swojej pracy na ekranie. Termin ten funkcjonuje w redakcjach gazet już od końca XIX wieku. Kiedy [...]

Wielozadaniowość

Sztandarowym hasłem informatyki w latach 90 jest „wielozadaniowość”. Oznacza to zmuszenie komputera do wykonywania więcej niż jednego zadania naraz. Na przykład: gdy rozmawiasz przez telefon, go­tujesz obiad, oglądasz telewizję i jednocześnie opędzasz się od dzieci, to pracujesz w trybie wielozadaniowym – robisz cztery (lub więcej) rzeczy naraz. To samo dotyczy komputera. Komputery wielozadaniowe mogą wykonywać [...]

Stacja robocza / stanowisko pracy

Komputerowcy lubują się w tworzeniu mylących określeń. Na ogół bardzo podobne nazwy oznaczają u nich coś zupełnie innego. Stacja robocza jest to specjalny typ komputera o dużej mocy obliczenio­wej. Nie pracuje on w systemie operacyjnym DOS, lecz w czymś jeszcze bardziej skomplikowanym. Hasło „stanowisko pracy” na ogół określa miejsce, w którym pracujesz na komputerze – [...]

„Run”, „execute”i „launch”

„Uruchomienie programu” oznacza pracę w programie w sposób pro­wadzący do zrobienia czegoś użytecznego. Możesz „uruchomić” 1-2-3, możesz „wykonać” 1-2-3 i możesz „zapuścić” 1-2-3. Te wszystkie trzy niejasne terminy oznaczają jedno i to samo. Program uruchamiasz wpisując jego nazwę po zgłoszeniu DOSa. Jeżeli pracujesz pod menu lub shellem, wykonujesz (uruchamiasz, zapuszczasz) program wybierając z menu odpowiednią [...]

‚Quit”,”Exit” i „Return to DOS”

Program można nie tylko uruchomić, można go też zatrzymać. Ale nie wolno tego robić wyłączając zasilanie komputera – jakkolwiek byłoby to kuszące. Zamiast tego należy znaleźć sposób, w jaki dany program umożliwia poprawne przerwanie jego działania. Może tu być przydatna instrukcja programu. Jeżeli taką masz, zajrzyj do alfabetycznego spisu haseł pod pozycję „Exit”. Jeżeli w [...]

Programy i pliki danych

Pliki zawierają informacje w takiej postaci, jaką komputer może prze­twarzać. Pliki programowe i danych różnią się w istotny sposób: Pliki programowe: to są te drogie pliki, które dostajesz od wszystkich wokół. Zawierają instrukcje polecające komputerowi, co ma robić – przetwarzać Twój tekst czy też robić rachunki. Przykładami progra­mów są WordPerfect, dBase i 1-2-3. Pliki danych: [...]

Oprogramowanie (software)

Oprogramowanie to zestaw instrukcji, które mówią komputerowi, co ma robić. Oprogramowanie jest rzeczą nienamacalną, nie możesz go zo­baczyć. Możesz je ujrzeć tylko wtedy, gdy zostanie zapisane w postaci pliku, lub zobaczyć wyniki jego działania. Oprogramowanie dostarczane jest na dyskietkach, ale same dyskiet­ki nie są oprogramowaniem. To informacje zapisane na dyskietce stanowią oprogramowanie. Oprogramowanie komputerowe steruje [...]

Ładowanie programu lub pliku

Podobnie jak pliki papierów, które przed rozłożeniem na biurku musisz wyciągnąć z szafy, pliki komputerowe muszą zostać załadowane z dys­ku do wnętrza komputera. „Ładowanie” oznacza przenoszenie czegoś z dysku do pamięci komputera. Dopiero gdy to coś znajduje się w pamię­ci, można nad nim pracować. Programy ładujesz przez wpisanie polecenia pod zgłoszeniem DOSa lub przez wybranie [...]

IBM

IBM IBM oznacza International Business Machines – ogromną firmę, która spe­cjalizowała się w produkowaniu ogromnych komputerów dla innych ogromnych firm. Kiedy IBM zobaczył, ile pieniędzy zarabiali inni na małych komputerach Apple w połowie lat siedemdziesiątych, chciał dobrze zarobić także i na tym rynku. Tak więc IBM wynajął bandę inżynierów i zlecił im zaprojektowanie małego komputera [...]