Archive for the ‘Monitor, czyli telewizorek’ Category

Czyszczenie monitora

Nic nie przyciąga więcej kurzu od monitora komputera. Na tych pasku- dach kurz pojawia się prawie tak, jak popołudniowy zarost. Poza ku­rzem, na powierzchni monitora na ogół znajdują się odciski palców i efekty licznych parsknięć. Monitory nie są czyściochami. Aby wyczyścić ekran, spryskaj środkiem do czyszczenia okien puszysty ręcznik lub szmatkę. Następnie przetrzyj delikatnie ekran. [...]

Zapobieganie Wypalaniu luminoforu

Jeżeli nigdy nie będziesz wyłączać monitora, doprowadzisz do sytuacji znanej pod nazwą „wypalenie luminoforu”. Po pewnym czasie na Two­im ekranie „wypali” się jakiś obraz. Będzie na nim widoczny 1-2-3 lub WordPerfect, nawet przy wyłączonym monitorze. Powodowane jest to tym, że wyświetlanie na ekranie tego samego obrazu przez dłuższy czas powoduje jego stałe wypalenie w warstwie [...]

Jak ustawiać, czyścić i zmieniać pieluchy monitorowi

Typowy monitor ma wiele gałek. Dwie znajdujące się z przodu to regu­lacja jasności i kontrastu obrazu. Pozostałe gałki służą do regulacji syn­chronizacji poziomej i pionowej, wielkości obrazu, barwy, nasycenia, itd. W większości przypadków będziesz używał wyłącznie jasności i nasycenia. Najlepszym sposobem ustawienia monitora jest wyświetlenie na nim tekstu, następnie podkręcenie do oporu jasności. Wtedy należy [...]

Dlaczego masz nie użyu/ać telewizora?

IBM tak się bał, że jego PC się nie przyjmie, że pomyślał o wszystkim. Jedną ze spraw była możliwość wyświetlania obrazu na ekranie telewi­zora, bo to wtedy praktykowało wielu użytkowników Apple II. Aby to umożliwić, karta wizyjna CG A miała coś, co naukowcy nazywają dzyndzlem. W ten dzyndzel wtykało się kabel, którego drugi koniec przyłą­czało [...]

Informacje techniczne, które zatkają twój mózg

Gdy pomyślisz o tych wszystkich technikaliach związanych z monito­rami, zadrżysz. Zadrżyjcie więc teraz jajogłowi. Oto niektóre nielaickie określenia poszczególnych części monitora. Celem niniejszej części jest pokazanie, jaka opcja jest najlepsza. Pamiętaj jednak o podstawowej za­sadzie komputerowej: im coś jest lepsze, tym droższe. I jeszcze ostatnie ostrzeżenie: naprawdę nie musisz tego czytać. Na Twoim miejscu byśmy [...]

Zupa grafo-bitowa (czyli adaptery graficzne)

Witamy w jednej z najbardziej poplątanych dziedzin związanych z ko­rzystaniem z monitora: w piekle nazywanym przez nas zupą graficzną. Chodzi nam tu o niekonwencjonalny sposób nazywania kart graficz­nych. Na czym polega różnica? Każda karta graficzna ma inną nazwę lub skrót, oznaczające standard graficzny wymyślony przez firmę IBM. Mówi on wtajemniczonym, jak zmyślna jest karta, czy [...]

Grafika kontra tekst

Na ekranie monitora wyświetlany jest albo tekst albo grafika. „Tekst” oznacza znaki, litery, cyfry i symbole występujące w tekstach. Są one wyświetlane w kolumnach i wierszach – na ekranie komputera można się tego spodziewać. Grafika to wykresy, obrazki, koła, linie, kwadraty. Grafika też może zawierać tekst. Powodem, dla którego wprowadzono rozróżnienie grafiki i tekstów jest [...]

Monochromy i kolory

Monitory PC dzielą się głównie na monochromatyczne, które wyświetlają informacje tylko w dwóch barwach – tak jak czarno-biały telewizor – oraz kolorowe (lub barwne), wyświetlające informacje w wielu kolorach. Monitory barwne są droższe i popularniejsze, głównie dlatego, że na wystawach sklepowych grafika wygląda na nich znacznie lepiej. Zapamiętaj sobie raz na zawsze, że monitor monochromatyczny [...]

Monitor, czyli telewizorek

Bywa nazywany monitorem, ekranem albo displayem, ale wszystkie te nazwy odnoszą się do jednego: tego podobnego do telewizora pudeł­ka, stojącego na lub obok jednostki centralnej. Żaden komputer nie jest kompletny bez monitora. Jak by się wtedy z Tobą porozumiewał, wy­świetlał ładne obrazki lub te obrzydliwe migające komunikaty błędów. Monitor jest tak nieodzowną częścią komputera, że [...]