Archive for the ‘Komputer przenośny – laptop’ Category

Jak jeszcze dociążyć torbę z laptopem

W biurze 4-kilogramowa torba z laptopem może się wydawać leciutka jak piórko, ale w drugim dniu podróży będzie Ci się wydawało, że no­sisz na ramieniu pralkę automatyczną. W związku z narzucanym przez linie lotnicze ograniczeniem do jednej sztuki bagażu podręcznego, wię­kszość ludzi używa torby z laptopem dodatkowo jako teczki na doku­menty. Jeżeli, Twoim zdaniem, masz [...]

Specjalne oprogramowanie dla laptopów

Jako że laptopy istnieją już od prawie dziesięciu lat, wielu ludzi napisa­ło programy, które miały usprawnić ich pracę. Większość programów przeznaczonych dla komputerów biurkowych zadziała na laptopie, ale będziesz musiał je inaczej zainstalować. Przy instalacji programów staraj się ustawiać opcję ekranu jako „mo­nochrome” lub „Hercules graphics”. Mimo, że Twój laptop zamiast kolorów posługuje się odcieniami [...]

Czy aparat do prześwietlania bagażu na lotnisku nie usmaży mojego laptopa?

Lotniskowy rentgen do bagażu napawa właścicieli laptopów lękiem. W końcu jeżeli to coś może skasować tani aparat fotograficzny, to dopiero może wykręcić numer z drogim laptopem. Tak naprawdę nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy rentgeny uszkadza­ją laptopy, czy nie. Niektórzy mówią, że przepuszczali laptopa przez rentegen setki razy i nic. Inni twierdzą, że rentgen [...]

Co gdzie Wetknąć?

Przenośne biuro? Łatwiej to powiedzieć, niż zrobić. Producenci kompu­terów starają się, aby były one coraz mniejsze, lżejsze i droższe; w pełni im się to udaje. Ale w odróżnieniu od masywnych komputerów biurkowych, w lapto­pach nie ma miejsca na dołączanie różnych zabawek. Dołącza się je do „portów” laptopa – tych specjalnych złącz, które są na tylnej [...]

NiCady i inne złe Wspomnienia

Użytkownicy komputerów biurkowych spoglądają na zegarek, ale tyl­ko do piątej. ‚Właściciele laptopów patrzą na zegarek co pięć minut. Akumulatory większości laptopów ledwo wystarczają na lot samolo­tem z Los Angeles do Nowego Jorku. A kiedy się wyczerpią, koniec pracy. (Dane jednak będą bezpieczne na małym dysku twardym laptopa.) Oświetlacze ekranu, silniki stacji dyskowych i wszystkie układy [...]

Macierz aktywna i pasywna

Większość laptopów ma ekrany działające na zasadzie macierzy biernej: oznacza to, że poszczególne piksele mają wspólne elektrody. W prakty­ce oznacza to, że takie ekrany są dosyć powolne i niewyraźne w porów­naniu ze swoimi droższymi kuzynami. Ale można je jeszcze odczytać i nadają się do większości zastosowań. W macierzach czynnych każdy piksel ma własny tranzystor. Macierz [...]

Ach, te ekrany: macierz pasywna, macierz aktywna, superskrętne

Czy pamiętasz, czego dowiedziałeś się o monitorach w rozdziale 9? To zupełnie o tym zapomnij – laptopy są wykonane w zupełnie innej tech­nologii. Gdyby ich ekrany używały kineskopów, tak jak monitory, lap­top musiałby ważyć co najmniej o 7 kg więcej. Dlatego też stosowane są w nich ekrany ciekłokrystaliczne (LCD) i plazmowe. Poniżej przedstawiamy skromne opisy [...]

Co jest z tą klawiaturą?

Usiłując skurczyć duże komputery do wielkości notesu, konstruktorzy spaskudzili klawiaturę. Na szczęście nawet fachowcy komputerowi nie mają czelności naruszać jej układu QWERTY, więc odpowiednie klawi­sze zawsze znajdziesz w tym samym miejscu. Ale większość popular­nych klawiszy jest mniejsza, znajduje się w innych miejscach i nie wci­ska się tak głęboko jak w normalnych klawiaturach (jest to tak [...]

Komputer przenośny – laptop

W niektórych wręcz zachwyca myśl o komputerze typu laptop. Po co komu duży komputer w małym ciasnym biurze? Dlaczego by nie napi­sać na basenie sprawozdania z działalności firmy? Dla innych laptop jest koszmarem – szef zabrał im stary wypróbowany komputer biurko­wy, wcisnął to nowe dziwactwo i powiedział: „oczekujemy, że Twoja wydajność w przyszłym miesiącu wzrośnie [...]