Archive for the ‘Jak zainstalować swój komputer’ Category

Instalowanie DOSa

Nie ma mowy. Instalowanie DOSa jest zajęciem złożonym i skompliko­wanym. Nie powinieneś sobie tym zawracać głowy – a to z dwóch po­wodów. Po pierwsze, większość komputerów dostarczana jest z fabry­cznie zainstalowanym DOSem. Fabryka instaluje też często dodatkowe oprogramowanie, umożliwiając Ci natychmiastowe rozpoczęcie pracy. W tej książce przyjęliśmy założenie, że tak właśnie jest. Po drugie, są [...]

Uruchomienie oprogramowania

Być może wraz z komputerem kupiłeś też jakieś programy. Jeżeli tak, gratulacje. Jednak odłóż na razie te wszystkie pudełka na bok. Jednym z błędów najczęściej popełnianych przez początkujących jest zasypywa­nie się oprogramowaniem. Mimo, że kupowanie wielu programów nie jest niczym złym (jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to na pewno później dokupisz różne programy), próba wykorzystania [...]

Przegląd listw zasilających

Dzięki komputerom zdajesz sobie sprawę nagle z jednego aspektu no­woczesności: po prostu brakuje gniazdek sieciowych do podłączenia całego tego sprzętu. Typowy komputer potrzebuje dwóch gniazd: jed­nego dla jednostki centralnej i drugiego dla monitora. Urządzenia do­datkowe, telefaksy, modemy, skanery, drukarki itp. – wymagają włas­nych gniazd sieciowych. Tak jak zawsze, można sobie z tym poradzić zarówno w [...]

Instalowanie drukarki

Drukarka jest całkiem samodzielnym urządzeniem. Mamy wiele intere­sujących uwag na temat drukarek, ale większość z nich odkładamy do rozdziału. (No dobrze, nam wydają się one interesujące – Tobie nie muszą.) Drukarkę instaluje się podobnie, jak pozostałe urządzenia. Wyjmij ją z kartonu, odpakuj i ustaw tam, gdzie chcesz. Umieść drukarkę w pobli­żu komputera – im bliżej, [...]

Podłączanie kabli

Monitor ma dwa kable. Jeden z nich podłączony jest do jednostki cen­tralnej – przez niego komputer przesyła informacje wyświetlane na ekranie. Jest nazywany kablem wizyjnym. Drugi kabel wtyka się w gniazdko sieciowe. Podłącz teraz obydwa kable. Jeżeli kabel zasilający zakończony jest dziwacznym wtykiem, nie przerażaj się, że sprzedano Ci monitor przeznaczony do Stanów Zjednoczonych. Ten [...]

Kabel drukarki

Jeden koniec kabla drukarki podłącza się do komputera, a drugi do drukarki. Na szczęście te końce są różne. Mniejszy wtyk wkładasz w gniazdo drukarki na tylnej płycie jednostki centralnej. Chwilę będziesz musiał poszukać, ale większość wtyków drukarki ma kształt litery D i posiada 25 dziurek. (Nie musisz liczyć, naprawdę jest ich 25). Jeżeli znajdziesz więcej [...]

Instalowanie jednostki centralnej

Zacznij od ustawienia jednostki centralnej w miejscu, które dla niej wy­brałeś. Tę ładną stronę, na ogół zawierającą nalepkę firmową oraz na­zwę i model komputera, ustawiasz przodem do siebie. Zdejmij z jedno­stki centralnej plastikową torbę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Pamiętaj, że konsola wymaga swobodnego dopływu powietrza. Nie umieszczaj jej w szafkach ani tuż przy ścianie, [...]

Montaż komputera

Poskładanie do kupy elementów komputera najlepiej pozostawić oso­bie posiadającej żyłkę techniczną. W pracy przypomnij biurowym znawcom tych maszyn, że to oni powinni zmontować Twój firmowy komputer. W domu – zaproś na inaugurację Twojego nowego kompute­ra doświadczonych w tej dziedzinie przyjaciół. Tylko nie mów im przy­padkiem, że komputer stoi sobie na podłodze i dusi się w [...]

Czy mam Wyrzucić opakowania?

Komputery na ogół opakowane są w masę różnych rzeczy: pudełka, gąbkę, torby foliowe, spinki i gumki. Jeżeli chcesz, możesz wszystkie te śmieci wyrzucić. Jeżeli szczególnie dbasz o środowisko naturalne, to możesz je odnieść do punktu skupu surowców wtórnych. Pamiętaj jed­nak, że jeżeli komputer się rozsypie, producent na ogół będzie wyma­gał, pod groźbą utraty gwarancji, by [...]

Jednostka centralna

Zacznij od jednostki centralnej, która prawdopodobnie znajduje się w największym pudle. Jest ona najmniej ustawnym spośród wszystkich elementów komputera; później dołącza się do niej pozostałe elementy. Pamiętaj, że należy bardzo ostrożnie otwierać karton z konsolą (to sa­mo dotyczy pozostałych!). Kartony są często zamykane wielkimi pa­skudnymi zszywkami, które potrafią strzelić człowiekowi prosto w oko, jeżeli otwiera [...]